Chorał gregoriański: Szkoła św. Benedykta

Szkoła Świętego Benedykta działająca przy Poznańskiej Farze, prowadzi stacjonarne i korespondencyjne kursy śpiewu gregoriańskiego we współpracy z benedyktyńskim opactwem w Triors pielęgnującym solesmeńską metodę wykonawczą oraz Szkołą św. Grzegorza w Le Mans (Papieską Akademią Muzyki Kościelnej) zajmującą się propagowaniem tej metody. Organizatorzy: Fundacja Świętego Benedykta, Parafia Farna, Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, osoby wywodzące się z Zespołu Muzyki Dawnej Liquescentes.

                                                                            Przejdź do strony  logo_szkola_choralu 

Polityka zagraniczna: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Zadaniem ośrodka jest przybliżenie priorytetów polskiej polityki zagranicznej, zwrócenie uwagi na wartości, którym jest podporządkowana związane z nią tradycje.

                                                                             Przejdź do strony   logo_facebook