Tegoroczny Jarmark jak zwykle obfitował w gry i zabawy średniowieczne, pokazy rzemiosła i walk. Nowością było stanowisko sokolnika i możliwość bliskiego kontaktu z drapieżnymi ptakami.

Najważniejszym punktem programu było widowisko historyczne o Bolesławie I Chrobrym przygotowane przez aktorów z Park Dzieje

Każdej edycji naszego jarmarku towarzyszą wykłady naukowe; w tym roku był to referat Pana Profesora Tomasza Jurka pt. „Bolesław Chrobry: twórca potęgi państwa polskiego”. Wykład odbył się we czwartek 25 maja o godz. 17:00 w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Lubrańskiego 1 w Poznaniu. Wykładowi towarzyszyła gala wręczenia nagród laureatom konkursów organizowanych przez Fundację.

 

Tegoroczny Jarmark Mieszka I otrzymał dofinansowanie z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

plakat A2

***

W ramach przygotowań do jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski,  fundacja  od 2012 roku,  organizuje  widowisko plenerowe zwane Jarmarkiem Mieszka I na Ostrowie Tumskim. Biorą w nim udział  grupy rekonstrukcyjne, które poprzez pokazy i zabawy przybliżają poznaniakom życie i zwyczaje sprzed X wieków.  W tygodniu poprzedzającym jarmark, w dniu śmierci Mieszka I, w Złotej Kaplicy odprawiana jest Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w intencji spokoju duszy pierwszego z władców. Jarmarkowi towarzyszą konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz konkursy literackie dla uczniów szkół średnich, których celem jest popularyzacja osoby Mieszka I i Dobrawy jako twórców państwa polskiego oraz podkreślenie roli Poznania w tworzeniu państwa i kształtowaniu narodu polskiego. Dopełnieniem widowiska i konkursów są sesje naukowe poświęcone początkom Państwa Polskiego. Organizację jarmarku kilkakrotnie dofinansował Urząd Marszałkowski. plakat A2