07Lis/17

Jacek Bartkowiak, Element antysocjalistyczny. Samorząd Studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1980-1989.

Książka opisuje burzliwe czasy tworzenia autonomicznego, samorządnego Uniwersytetu jako rzeczywistej wspólnoty nauczycieli i studentów. Autor dotarł do raportów kilkudziesięciu tajnych współpracowników z grona studentów i pracowników UAM, którzy pracowicie dokumentowali działania inicjatorówRead More…